Main Page

Page last edited 695 days 0 hours ago
From sevgiwikim
Jump to navigation Jump to search

BE ABLE TO

Türkçeye ‘-ebilir’ olarak çevrilen bu yapı, kimi yönlerden ayrılsa da can yapısına benzer. Be, geniş zamanda am , is, are olarak özneye göre çekilir:

The answering machine is able to store messages that are up to two minutes in length. Telesekreter, iki dakikaya kadar olan mesajları hafızasına alabiliyor.

Olumsuz yapılacağı zaman am, is, are’dan sonra not getirilir. Soru için ise am, is, are’dan uygun olanı cümlenin başına getirilir:

The child is not yet able to write. Çocuk daha yazamıyor.

Eğer gelecekten söz ediliyorsa will be able to kullanılır:

I will be able to speak French in another few months. Birkaç ay sonra Fransızca konuşabileceğim.

Will she be able to cope with the work? İşle baş edebilecek mi?

Geçmiş zamanda ise, was/were able to kullanılır:

She was able to sing like an angel when she was a kid. Çocukken çok güzel şarkı söyleyebiliyordu.

I'm sorry that I wasn't able to phone you yesterday. Dün sana telefon edemediğim için kusura bakma.

Bir işin nasıl yapılacağını bilmek anlamında be able to yerine can tercih edilir:

Can you cook? Yemek pişirebiliyor musun? (= Are you able to cook? daha az tercih edilir.)

Ayrıca be able to, edilgen mastar (passive infinitive) ile kullanılmaz:

The teacher can’t be understood. Öğretmen anlaşılamıyor. (The teacher is not able to be understood denmez) Bu yazının alındığı kaynak http://www.abcingilizce.net/2013/01/can-cant-kullanimi-konu-anlatimi-ornek-cumleler.html


CAN ► Can yeteneklerimizden bahsederken kullanılır. Türkçe de -ebilmek ekine karşılık gelmektedir. -Johnny can swim. (Tony yüzebilir.)

-My mother can speak Chinese. (Babam Çince konuşabilir.)

-I can climb that mountain. (Şu dağa tırmanabilirim.)

-My brother can play the piano. (Erkek kardeşim piyano çalabilir.)

-My students can dance. (Öğrencilerim dans edebilir.) Olumsuz bir cümle kurmak, yani yapamadığımız şeyleri belirtmek için ise can yardımcı fiiline not olumsuzluk eki getirilir. Kısa olarak "can't" olarak yazılır. -Tony can't play volleyball. (Tony voleybol oynayamaz)

-My father can't speak French. (Babam Fransızca konuşamaz.) - I can't skate. (Paten yapamam)

Soru cümlesi yapmak için de can yardımcı fiil özneden önce getirilir. - Can you swim? (Yüzebilir misin?) - Can your students speak English? (Öğrencilerin İngilizce konuşabilir mi?) ► Can aynı zamanda yapılması ya da meydana gelmesi muhtemel şeyler hakkında konuşmak için de kullanılır. -The doctor can see you at 3.00. (Doktor sizi saat 3'te görebilir.) Yani doktorun sizi görmesi ancak 3te mümkün olacaktır. Daha önce görmesi mümkün değildir. -You can not buy flowers at butcher"s. (Kasaptan çiçek satın alamazsınız.) Kasaptan çiçek satın almamız mümkün değildir.Bunu da can not ile söyleriz. - Sue can come to İstanbul this evening. (Sue bu akşam İstanbul'a gelebilir.) COULD AND BE ABLE TO ► Could “can” in geçmiş zaman halidir. Bütün şahıslar için değişikliğe uğramadan “could” olarak kullanılır. Soru yaparken could özneden önce getirilir. Olumsuz yapmak için de sonuna olumsuzluk eki "not" eklenir. Kısaltması couldn't tır. Bu cümlelerde her zaman fiilin birinci hali kullanılır. - I could swim when I was 4 years old. (Dört yaşındayken yüzebilirdim.) - My father couldn't finish his work last night. (Babam dün gece işini bitiremedi.) ► Geçmiş zamanda meydana gelmiş ve genel yetenek ifade eden cümlelerde could ve be able to birbirinin yerine kullanılabilir, aralarında herhangi bir fark yoktur.